Завідувач організаційно-масового відділу:  - Бузова Ірина Геннадіївна

Аналіз роботи за розділами річного плану 

Річний план Клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний" відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області на 2020-2021 навчальний рік 

Розділ VI. Виховна робота за 2020-2021 навчальний рік

Метою виховної роботи Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» є створення оптимальних умов для саморозвитку, самовиховання та самореалізації вихованців.

Основні напрямки виховної роботи:

 1. Громадянське виховання
 2. Національно-патріотичне виховання
 3. Превентивне виховання
 4. Моральне виховання
 5. Екологічне виховання
 6. Формування здорового образу життя
 7. Родинне виховання
 8. Трудове та профорієнтаційне виховання
 9. Сприяння творчому розвитку особистості та художньо-естетичне виховання

Основні завдання виховної роботи в закладі:

1. Організація єдиного виховного простору, який  поєднує зовнішні та внутрішні умови виховання, атмосферу позашкільного життя, відношення між членами мікрогруп.

2. Сприяння формуванню свідомого відношення вихованців до свого життя, здоров’я, а також до життя і здоров’я оточуючих людей.

3. Виховання у гуртківців особистої гідності, поваги до прав людини, патріотичних почуттів.

4. Формування та розвиток активної громадянської позиції, високих моральних ідеалів, загальнолюдських цінностей.

5. Створення умов для самореалізації вихованця відповідно до особистісних здібностей, нахилів та інтересів.

6. Попередження бездоглядності, дитячої та юнацької злочинності.

7. Підвищення активності батьківської громадськості, залучення батьківської громадськості до участі у виховній та культурно-масовій роботі.

8. Розвиток самоуправління гуртківців, надання їм можливості набуття соціально-громадського досвіду.

Виховна система в нашому клубі побудована таким чином, щоб забезпечити всебічний розвиток й творчу самореалізацію як дитячого колективу в цілому, так і кожної дитини зокрема. Тому  виховна робота проводиться не лише під час гурткових занять (бесіди, дидактичні та розвиваючи ігри, круглі столи тощо), але й у процесі підготовки й проведення різних масових заходів, участі у профільних конкурсах та виставках різних рівнів та напрямів. Сподіваємось, наш досвід стане в нагоді у вашій роботі!

Розділ VIII.Робота з батьками,закладами освіти та громадськими організаціями за 2020-2021 навчальний рік

Співпраця Клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний" з батьками,закладами освіти та громадськими організаціями виконується з метою створення позитивного іміджу, поширення інформації про заклад та реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Основні завдання роботи з батьками,закладами освіти та громадськими організаціями:

1) Залучення батьківської громадськості до співпраці задля формування актуального соціального замовлення на позашкільну освіту;

2) Взаємозв'язок між закладами освіти за для розвитку закладів;

3) Взаємозв'язок між КДЮТ "Зоряний" та громадськими організаціями у реалізації спільних інтересів.

Розділ IX. Організаційно-масова робота за 2020-2021 рік

Соціально-педагогічне значення роботи КДЮТ "Зоряний"за цим напрямом полягає в:

 • організації та проведення внутрішньо-гуткових та відкритих масових  заходів;
 • забезпечення участі закладу освіти у масовій роботі за різними напрямками на міському,обласному,всеукраїнському та міжнародному  рівні (фестивалі, зльоти, конкурсні заходи тощо);
 • організація дозвіллєвої діяльності учнівської молоді та дітей у сфері вільного часу в закладі.

Основними концептуальними положеннями щодо вдосконалення системи роботи закладу за цим напрямом є:

 • інноваційна організаційно-педагогічна діяльність: застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій для покращення комунікативно-творчої взаємодії у всіх суб'єктів освітнього процесу;
 • науково-методична робота: удосконалення моделі виховної роботи відповідно вимогам сучасності закладу позашкільної освіти;
 • організаційно-координаційна діяльність: оптимізація системи роботи в КДЮТ "Зоряний".

Плей-лист відеороликів щодо ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Плей-лист відеороликів "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ"

ПРАВА ДИТИНИ

Плей-лист відеороликів "Про СНІД дітям"

Плей-лист відеороликів "ДІТЯМ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ"

Плей-лист відеороликів щодо ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ВИХОВАННЯ

Плей-лист відеороликів "День Гідності та Свободи"

Плей-лист відеороликів "ПАМ'ЯТІ ЖЕРТ ГОЛОДОМОРУ"

Плей-лист відеороликів щодо ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Плей-лист відеороликів щодо ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

Плей-лист відеороликів щодо БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Плей-лист відеороликів "ДІТЯМ ПРО РІЗДО"

Плей-лист відеороликів "ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ"

Плей-лист відеороликів "День української писемності та мови"