Сценічна майстерність

Головна » Гурткова робота

  ДрянєваКерівник: Дрянєва Світлана Олександрівна

 

Мистецтво театру посідає значне місце у житті людини, воно і до цього часу залишається сферою естетичної діяльності, в якій розкривається внутрішній світ душі, через нього відбувається пізнання навколишнього світу, спілкування людей між собою. Мистецтво є складовою частиною у багатогранному процесі виховання та формування всебічно розвиненої особистості.

Дитячий театральний колектив, звичайно, має свої особливості. Він відрізняється від дорослого тим, що перш за все виховує самих учасників сценічних видовищ, допомагає розвитку їхніх творчих сил. Заняття театральним мистецтвом активізує фантазію та уяву, формує поведінку учнів, сприяє опануванню навичок спілкування, колективної творчості, вмінню об'єктивно оцінювати як свою особисту роботу, так і роботу товаришів. Це дуже актуально в часи сьогодення, коли на дитину різко впливають нанотехнології, ЗМІ та інші досягнення технічного прогресу.

Театральний гурток - це місце, де завжди звучить слово поета, драматурга. Тут дитина може подолати свої недоліки: сором'язливість, психофізичні та м'язові затиски, має можливість самореалізуватися.

Вихованці засвоюють основи сценічної мови, сценічного руху, акторської майстерності, а також здобувають освіту з аналізу досліджуваного матеріалу (п'єси або уривків з п'єси, інсценізації, композиції тощо). Заняття допомагають формуванню у дитини ідейних та естетичних оцінок, доступних їхньому розумінню життєвих явищ, людських вчинків, конфліктів та характерів. Бесіди про театр, ведучих діячів українського, російського та зарубіжного театрів, як і практична творча праця, сприяють розвитку культури вихованців. Для усіх категорій учнів велике значення має робота з казкою. «Казкотерапія» лікує та рятує дитину, її психіку від впливу технологічної експансії сьогодення.

Уся робота у театральному колективі спрямована на розуміння тези, що створення театральної вистави це не тільки радість і свято, але й наполеглива праця, сила та характер.

Мета програми - створення умов для творчого розвитку дітей засобами театрального мистецтва.