Головна » Сторінка безпеки

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Постанова КМУ від 22.03.2001 р. № 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру "

Наказ МОН України від 18.04.2006 № 304 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України"

Постанова КМУ від 26.06.2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

Наказ МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

Наказ МОН України від 15.08.2016 р. № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

Наказ МОН України від 29.11.2017 р. №1514 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304"

Наказ МОН України від 26.12.2017 р. № 1669 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти"

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"

Наказ МОН України від 16.05.2019 № 659 "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу"