Головна » Гурткова робота

ТерешинаКерівник: Терешина Олеся Володимирівна

 

Особистий блог керівника гуртка

 

Робота гуртка «Мистецтво нашого народу» тісно пов’язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами: витинанкою, петриківським розписом, писанкарством, українською народною вишивкою, ліпленням з глини тощо. Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість, творчі здібності, загальнонавчальні та специфічні навички гуртківців.

 

Метою діяльності гуртка є формування компетентностей особистості засобами народної творчості. Основні завдання, відповідно до програми, полягають в ознайомленні з поняттями та знаннями, що стосуються народної творчості, оволодінні навичками виготовлення різноманітних виробів, формуванні творчих здібностей, вихованні дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості; формуванні естетичного смаку та популяризації народних промислів. Задля досягнення поставлених завдань, програма гуртка «Мистецтво нашого народу» ґрунтовно спирається на народні традиції. На заняттях вихованці знайомляться з культурою українського народу, історією народної творчості різних видів, здійснюють перші кроки у традиційних українських промислах. Таким чином, вказана програма дозволяє інтегрувати та розширити знання гуртківців з історії, народознавства, культурології, краєзнавства тощо, а також щонайповніше реалізувати національно-патріотичний компонент навчальної діяльності.