ОлексенкоЗаступник директора
з навчально-виховної роботи:
Терешина Олеся Володимирівна

 

Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» - комплексний заклад позашкільної освіти, метою діяльності якого  є надання якісної позашкільної освіти, надання дітям, учнівський та студентській молоді допрофесійної підготовки, додаткових знань, вмінь, навичок за інтересами, створення умов для їх творчої самореалізації та організації змістовного дозвілля.

Робочий навчальний план КДЮТ «Зоряний» складається відповідно Наказу МОНУ від 22.07.2008 р. № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних начальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту» тривалість занять визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців: віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; інших – 45 хвилин.

До КДЮТ «Зоряний» зараховуються вихованці віком від 5 до 21 років за письмовою заявою батьків або уповноважених осіб.

Навчання здійснюється за календарно-тематичними планами в одновікових та різновікових групах.

Заняття в КДЮТ «Зоряний» проводяться за розкладом, затвердженим директором та погодженим головою ПК, який забезпечує охоплення дітей позашкільною освітою в будні, вихідні та святкові дні, окрім днів зазначених у статті 73 Кодексу законів про працю України.

Навчальний рік в КДЮТ починається 1 вересня. Комплектування гуртків здійснюється в період з 1 до 15 вересня. В літній період (з 1 червня до 31 серпня) заклад працює за окремим планом, затвердженим директором.

КДЮТ «Зоряний» проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну і організаційно-масову роботу з реалізації головних завдань діяльності з урахуванням інтересів дітей та юнацтва. Освітній процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття гуртка, клубна робота, лекція, індивідуальне заняття, конференція, похід, екскурсія, тощо, шляхом залучення до художньо-естетичної, науково-технічної, соціально-реабілітаційної, оздоровчої, гуманітарної та інших видів творчої діяльності.

Мова навчання в КДЮТ «Зоряний» визначається відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту».

 


ПРАКТИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ "ЗОРЯНИЙ ПОШУК" ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛАДУ

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

 

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ У МЕТОДИЧНИХ КОНКУРСАХ ТА ВИСТАВКАХ

 

УЧАСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ У МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ ТОЩО

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО АТЕСТАЦІЇ 

 

АДАПТОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ