Главная » Кружковая работа
ЗленкоРуководитель: Филатова Елена Юрьевна

 

Основна мета роботи гуртка - розвиток у дітей дару слова. В процесі навчання усвідомлюються важливі ідеї - про зв'язок мови і дійсності, мови і мислення, про значення культури мовної поведінки в житті; розвиваєтся творче уявлення дитини, її індивідуальність.

Заняття культурою мови та спілкування мають стати складовою часткою творчого й професійного вихованця, активним стимулом розвитку естетичної творчості дитини.

    У гуртку діти навчаються:
  • удосконалювати свою мову згідно з вимогами культури мовлення;
  • узагальнювати відомості про ту чи іншу якість мови;
  • аналізувати мову оточуючих, а також власне мовлення;
  • використовувати норми мовного етикету згідно з ситуаціями;
  • виразно, чітко, грамотно читати;
  • володіти нормами літературного мовлення;
  • володіти елементами риторики, навичками спілкування.