Керівник гуртка: Пастух Євгеній Володимирович

 

Освітній блог керівника гуртка

Авіамоделізм – це поширений вид технічної творчості, одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, який допомагає їй приблизитися до світу авіації. Метою роботи гуртка є набуття компетентностей особистості в процесі конструювання та виготовлення авіамоделей й участі у змаганнях, захисті навчальних проектів, виставках і конкурсах; створення умов для індивідуального розвитку творчого потенціалу учнів через заняття авіамодельним спортом.

В основі роботи гуртка – принципи особистісно-орієнтованого навчання, що дає можливість враховувати потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички та допомагає в повній мірі виявити й розвинути творчий потенціал учнів.

Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до України, розумінню її місця як авіаційної та космічної держави у світовому співтоваристві, громадянському самоствердженню.

Керівник гуртка підтримує гуртківців і заохочує їх до самостійних конструкторських, технологічних рішень при виготовленні деталей та вузлів моделей.

Важливе місце у практичній роботі гуртка надається проведенню льотних випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Керівник гуртка сприяє розвитку творчих здібностей учнів, проводить конкурси та захисти реальних і фантастичних проектів, знайомить із елементами вирішення конструкторських задач, заохочує учнів до участі у конкурсах і виставках науково-технічної творчості.