Головна » Гурткова робота

  Дрянєва

Керівник: Дрянєва Світлана Олександрівна

Освітній блог керівника гуртка

Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізації дитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості, виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливості для надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ, моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферах життєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичує найважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування.

На занятях гуртка "Ігротехніка" вивчається класифікація ігор, ігровий фольклор, українські народні ігри та ігри народів світу, форми організації дозвілля, основи сценічного руху та взаємодії ігротехніка з аудиторією; вихованці оволодівають засобами образної та емоційної виразності, прийомами привертання уваги, навичками ігрового спілкування; вдосконалюють мовлення, долають скованість та страх перед аудиторією; розвивають фізичні, ритмічні здібності; практично засвоюють ігрову позицію «ведучий гри".