Керівник гуртка: Кліменко Олена Олександрівна

Освітній блог керівника гуртка

             Навчання у гуртку художньо-естетичного напряму образотворчого профілю «Прикладна графіка» розраховано на вихованців віком від 5 років.

Метою навчання є формування компетентностей особистості у процесі опанування графічного мистецтва.

Заняття у гуртку полягає у набутті таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями у сфері прикладної графіки;

практична – оволодіння навичками роботи з різними матеріалами та інструментами; створення композиції, стилізації, декорування; вміння практично використовувати набуті знання;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей, творчої уяви, просторового мислення;

соціальна – розвиток позитивних якостей у дитини; працелюбність, наполегливість у досягнені мети, старанність, відповідальність за результат власної роботи.

Форми і методи роботи в гуртку коригуються відповідно до вікових, психологічних особливостей вихованців.

Діти набувають початкових знань про графіку, використання нескладних графічних прийомів (роздування, ниткографія, відбиток, монотопія). На цьому етапі гуртківці знайомляться з основними законами кольорознавства та композиції, а також вчаться виконувати графічні роботи у поєднанні з живописом.