Керівник гуртка - Пастух Ірина Вікторівна

Освітній блог керівника гуртка

Зміст роботи гуртка «Маленький розумник» спрямований на розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, уважності, просторових уявлень, формування розумового плану дій та мовленнєвих функцій. На заняттях вихованці вчаться: працювати відповідно до інструкцій педагога; вдосконалювати навички самостійної навчальної діяльності; вести діалог під час навчальної діяльності; висловлювати думки; логічно мислити; виділяти, групувати предмети за однією характерною ознакою; узагальнювати, аналізувати, встановлювати закономірності, виділяти головне. Відвідуючи заняття гуртка «Маленький розумник», діти оволодіють початковими навичками письма та читання, розвинуть навички зі звукового аналізу, навчаться правильно інтонувати різні види речення, збагатять свій словниковий запас. На заняттях використовуються дидактичні ігри, вірші, прислів’я, загадки, які роблять навчання дітей цікавішим.