Керівник гуртка: Яковенко Вікторія Олександрівна

 

Освітній блог педагогічного працівника

 

В гуртку «Бебі – данс» під час хореографічної діяльності матеріали різних тем інтегруються в кожному занятті, виконуються завдання хореографічного навчання дітей комплексно, внаслідок чого у вихованців поступово формуються хореографічно - творча, теоретична, практична, соціальна компетентності.

Мета навчання є розвиток художньо-творчих здібностей особистості дитини, під час музично-хореографічної діяльності. Ознайомлення дітей з поняттям «мистецтво танцю, «хореографії» та формування пізнавального інтересу до хореографічного мистецтва. Формування у дітей початкових танцювальних умінь і навичок, координації рухів, орієнтування у просторі й колективі, взаємодії у парі, гурті. Розвиток музичних здібностей, ритмічності, образної виразності, артистизму, зміцнення сили і рухливості кістково-м’язового апарату, фізичного та психічного здоров’я. Формування творчої активності, відчуття характеру музики, уміння збагачення емоційно-естетичного досвіду дітей ,самореалізації в соціумі засобами мистецтва.