Адміністративна робота

Директор клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний"

ДРЯНЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» - комплексний позашкільний заклад, створений відповідно до рішення № 25 Бердянської міської ради від  18.12.2003 року і знаходиться у комунальній власності.

 Мета КДЮТ «Зоряний» - надання знань, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та  інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, підготовка до активної професійної та громадянської діяльності, створення умов для соціального захисту та  організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, які відвідують гуртки позашкільного навчального закладу за  інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку.

 

 Основними завданнями КДЮТ «Зоряний» є:

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
 • формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 •  задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
 • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Педагогічний колектив постійно знаходяться у творчому пошуку нових ідей, методів, технологій та можливостей удосконалення освітнього процесу, які спрямовані на всебічний розвиток творчої життєво-компетентнісної особистості.

Слід зазначити, що протягом останніх п’яти років намітилася тенденція збільшення гуртків технологічного напряму, а саме декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі директорів державних позашкільних навчальних закладів "Патріотизм та національна свідомість-ознака сучасної учнівської молоді" (10-12 жовтня 2017 р.)

 

Участь у міському семінарі-презентації "ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА В РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА STEM" з досвідом "Організація взаємодії КДЮТ "Зоряний" з закладами-партнерами Бердянського освітнього округу № 1 щодо розвитку STEM-освіти" ( 29.03.2018 р.)

 

Інформація-звіт Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» про проведену роботу в 2015-2016 н. р.

Порівняльна результативність КДЮТ «Зоряний» за 2015-2016 н. р.

План заходів КДЮТ «Зоряний» за 2015-2016 н. р. спільно з відділом сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Аналіз роботи закладу за 2015-2016 навчальний рік.

Аналіз результативності роботи закладу за 2016-2017 н. р. відповідно до визначених завдань

 

 


Звіт директора про проведену роботу в 2017-2018 н. р.

 

30 травня 2018 р. о 18:00 в Клубі дитячої та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради відбулися загальні збори педагогічного колективу, батьківського комітету, ради закладу та громадськості. Директор закладу Дрянєва Світлана Олександрівна звітувала перед присутніми про виконану роботу, підсумки 2017-2018 навчального року та поділилась планами на майбутнє.

 

Звіт про проведену роботу

Протокол звітування директора


 

Атестація закладу 2017 року

 

Робоча програма на період атестаційної експертизи КДЮТ «Зоряний»

 

Атестаційні матеріали

 

Презентація викладацького складу КДЮТ «Зоряний»

 

Звіт про виконання робочої програми на період атестаційної експертизи клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний»