Директор клубу дитячої та юнацької творчості "Зоряний"

ДРЯНЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний» - комплексний заклад позашкільної освіти, створений відповідно до рішення № 25 Бердянської міської ради від  18.12.2003 року і знаходиться у комунальній власності.

 Мета КДЮТ «Зоряний» - надання знань, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та  інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, підготовка до активної професійної та громадянської діяльності, створення умов для соціального захисту та  організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, які відвідують гуртки позашкільного навчального закладу за  інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку.

 

 Основними завданнями КДЮТ «Зоряний» є:

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;
 • виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
 • формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 •  задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
 • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Педагогічний колектив постійно знаходяться у творчому пошуку нових ідей, методів, технологій та можливостей удосконалення освітнього процесу, які спрямовані на всебічний розвиток творчої життєво-компетентнісної особистості.

 

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

ЗВІТУВАННЯ ДИРЕКТОРА ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

 

Участь директора КДЮТ "Зоряний" Дрянєвої С.О. у МО, семінарах:

Участь у міському методичному об’єднанні керівників гуртків науково-технічного напряму «Формування стійкого інтересу у вихованців до технічної творчості враховуючи вимоги сучасності» (10.01.2019 р.)

Участь у міському семінарі-презентації "ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА В РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА STEM" з досвідом "Організація взаємодії КДЮТ "Зоряний" з закладами-партнерами Бердянського освітнього округу № 1 щодо розвитку STEM-освіти" ( 29.03.2018 р.)

Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі директорів державних позашкільних навчальних закладів "Патріотизм та національна свідомість-ознака сучасної учнівської молоді" (10-12 жовтня 2017 р.)

 

 


КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КДЮТ "ЗОРЯНИЙ" (2018 р.)

 

Атестація закладу 2017 року

 

Робоча програма на період атестаційної експертизи КДЮТ «Зоряний»

 

Атестаційні матеріали

 

Презентація викладацького складу КДЮТ «Зоряний»

 

Звіт про виконання робочої програми на період атестаційної експертизи клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний»